Beynəlxalq sözlərə erməni qarşıqlığı düzəldilir - Daha bir SAXTAKARLIQ

  • 22 May 2019 14:46
  • 527 Baxış
Beynəlxalq sözlərə erməni qarşıqlığı düzəldilir  - Daha bir SAXTAKARLIQ
Ermənilər öz dillərini dünyaya yaymaq üçün hər işdə saxtakarlıqlara əl atırlar. Bütün dünyanın qəbul etdiyi beynəlmiləl sözlərin, terminlərin də öz dillərində qarşılığını axtarmaqla məşğuldurlar. Nəticədə alınan, onların qarşılıq zənn etdiyi ifadələr uydurma, heç bir məna daşımayan söz yığınından kənara çıxmır.

Onsuz da dünyada heç kim Ermənistan kimi kiçik bir dövlətin dilinə diqqət edəsi, onu öyrənməyə maraq göstərəsi deyil. Bəs hər məsələdə olduğu kimi, söz yaradıcılığını da üz-gözünə bulaşdıran düşmənlərimizin məqsədi nədir?


 

Bu barədə danışan araşdırmaçı alim, Türkiyənin Ərciyəz Universitetinin ermənişünaslıq bölümünün rəhbəri Qafar Çaxmaqlı deyib ki, dünyanın məşhur dilçi alimlərinin də təsdiq etdikləri kimi, erməni dili hibrid dildir, bir neçə dilin qarışığından əmələ gəlib. Alimin sözlərinə görə, erməni dilinin kökündə Anadolu və Mesapatomiyada yaşayan xalqların dillərindən keçən sözlər bu gün də işlənməkdədir:"Türk dilindən erməni dilinə keçən kəlmələr önəmli bir hissəni təşkil edir. Erməni türkoloq Hraçya Acaryan 1902-ci ildə yazdığı "Türk dilindən ermənicəyə keçən kəlmələr" kitabında türk dilindən keçmiş 4262 sözü təsbit edib. Mən hazırda bu kitabı tərcümə etməkdəyəm. Onu demək istəyirəm ki, Sovet hakimiyyəti illərində yaradılan "Aşxarabar”, yəni "yeni erməni dili” süni bir dil kimi ortaya çıxdı və bu dili başqa dillərdən keçən sözlərdən "təmizləməyə” start verildi. Yüz ildi ermənicədə olan xarici ölkə dilllərindən keçmə kəlmələri "təmizləməklə" məşğuldurlar, hələ də bunu bitirə bilmirlər. Bu prosesi apararkən "kalka” üsulundan istifadə olunur , daha çox "yeni söz yaradıcılığı" ilə qarşılıq tapmağa çalışırlar. Beynəlxalq sözlərin tərcümə edilərək, erməniləşdirilməsi bayağı kəlmələr ortaya çıxarır. Bu da dili daha da ağırlaşdırır. Başqa dillər belə hərəkətə yol vermirlər. Söz yaradıcılığı kimə aiddirsə, onu heç olmasa, sayğı naminə dəyişdirmirlər. Ermənilər bu məsələyə də öz xəstə təxəyyülləri ilə yanaşırlar”. Q.Çaxmaqlı qeyd edib ki, ermənilər özlərini daha fərqli bir irqə aid olan millət kimi qələmə verməyə çalışırlar:"İkinci Dünya Müharibəsi illərində özlərini almanlara pərçimləmək üçün ari irqinə aid olduqlarını önə sürmüşdülər. İndi də heç bilinmir ki, onların dili hansı dil qrupuna aiddir. Erməni alimlərinin bir qrupu deyir ki, erməni dili Hind-Avropa dil qrupuna aiddir, digər bir qrup isə onu Asiya dillərindən biri hesab edir. Ona görə ki, türk dilinin təsiri ilə hətta bəlli əsrlərdə erməni dilinin sintaksis quruluşu dəyişib. Bu, çox dərin mövzudur. Bir suala cavab verərkən onu əhatə etmək çətindir. Beynəlxalq konfranslarda bu məsələlər çox vaxt ortaya çıxır və biz də sözügedən sahənin mütəxəssiləri kimi sözümüzü deyirik”. (Modern.az)