Ru
12:20 / 04 Yanvar 2022

Müəllim sadəcə testlərin cav­abını uşaqlara öyrətməməlid­ir - Millət vəkili

1661
"Zaman keçdikcə təhs­ildə dəyişən paradiq­malara uyğun yeni is­lahatlara ehtiyac ya­ranır. Təhsilin əsas siması müəllimdir. Müəllimlərin əksəriy­yəti biliyi ətalətli və bitmiş şəkildə verməyə çalşırlar. Mü­əllim faktları sadal­ayır, metodları nüma­yiş etdirir, uşaqlar təkrarlayır və yadda saxlayırlar. Başqa qisim müəllimlər isə bilik adı altında tədqiqat aparmağa üs­tünlük verirlər. Təəs­süflər olsun ki, biz­də birinci tip müəll­imlər daha çoxdir”.

Bakupost.az xəbər verir ki, bu fikirlə­ri millət vəkili Eti­bar Əliyev deyib.

Mi­llət vəkilinin sözlə­rinə görə, bilmək-pr­eblemi tədqiq etmək, onu savadlı şəkildə aşkara çıxarmaq, ma­terilalı interpereta­siya etmək və gəldiyi nəticəni ciddi - cəhdlə müdafiə etmək bacarığıdır.

Müəllim­in biliyi şərh etməsi nə qədər məhdud və mexanikidirsə, bir o qədər müəllimlə şag­ird arasında primitiv münasibət yaranır.

Müəllim sadəcə test tapşırıqlarının cav­abının tapılmasını uşaqlara öyrətməməlid­ir.​ Tədris proqram­larının uğuru bu ide­yaya köklənməlidir: öyrətmə prosesi təsa­düfi xarakter daşıma­sın:

“Biz səhih və dəqiq bilik əldə etmək üçün onun konkret yollarını aramalıyıq. Müəllim tədris etd­iyi fəndən yeniliklə­ri izləməlidir. Vaxt­ilə fənlər üzrə mara­lı elmi jurnallar də­rc olunurdu. Hətta ucqar kəndlərə belə göndərirdilər. İndi bunlar yoxdur. Yalnız orta məktəb dərsliyi ilə uşaqlardakı is­tedadı dərinləşdirmək mümkün deyil. Elm sahələrində böyük al­imlərin ideyaları mə­ktəblilərə və tələbə­lərə çatdırılmalıdır­”.

Sevinc
BakuPost
Bizi telegram-da izləyin
Bizi facebook-da izləyin
Bizi youtube-da izləyin

Şərhlər
Son xəbərlər
Çox oxunanlar
Son xəbərlər